wieloletnie doświadczenie

profesjonalna kadra

sprawdzone rozwiązania

trwałość i bezpieczeństwo


Realizacje

Zamawiający: Gmina Żarki
Nazwa: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej - Gmina Żarki
Czas realizacji: 2018r.

Zamawiający: Gmina Ciasna
Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna
Czas realizacji: 2018r.

Zamawiający: Katowickie Wodociągi S.A.
Nazwa: Roboty Budowlane Na Sieci Kanalizacyjnej W ul. Tysiąclecia 1 w Katowicach
Czas realizacji: 2019r.

Zamawiający: Wik Opole
Nazwa: Budowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej.
Kontrakty 22-27

Zamawiający: Gmina Tarnowskie Góry
Generalny Wykonawca: Budexim Sp. z o.o.
Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych Tarnowskich Górach - II faza
Czas realizacji: 2014-2015r

Zamawiający: PWiK Knurów
Nazwa: Kontrakt W5:
dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w rejonach B,D i E,F
Czas realizacji: 2015r.

Zamawiający: PKP S.A.
Nazwa: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej budynków w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce Wielkie
Czas realizacji: 2015r.

Zamawiający: Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
Nazwa: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie zakładu przeróbczego "Juliusz" w Sosnowcu
Czas realizacji: 2015-2016r.

Zamawiający: Urząd Miasta Opole
Nazwa: Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej
Czas realizacji: 2016r.

Zamawiający: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Nazwa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Z. Herberta i ul. T. Jasińskiego
Czas realizacji: 2016r.

Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Nazwa: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle -kanalizacja deszczowa ul. E.Plater
Czas realizacji: 2017r.

Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Nazwa: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle -przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ZSM nr 3 ul. Szkolna
Czas realizacji: 2017r.

Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Nazwa: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle -kanalizacja deszczowa wraz z utwardzeniem terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 18 ul. Sławięcicka 96B os. Sławięcice
Czas realizacji: 2017r.

Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Nazwa: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle- kanalizacja sanitarna w ul. Osiedlowej
Czas realizacji: 2017r.

Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Nazwa: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego
Czas realizacji: 2017r.

Zamawiający: WiK Opole
Nazwa: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Etnografów i Pisankowej w Opolu - etap II - ul. Pisankowa
Czas realizacji: 2016r.

Zamawiający: WiK Opole
Nazwa: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Luboszyckiej w Opolu na odc. ul. Chabrów od węzła nr 1 do węzła nr 7
Czas realizacji: 2017r.

Zamawiający: WiK Opole
Nazwa: Wykonanie przewiertu HDD dla zadania pn: "Rozbudowa sieci wod.kan. w rejonie ul. Chmielowickiej/Tęczowej w Opolu"
Czas realizacji: 2016-2017r.

Zamawiający: WiK Opole
Nazwa: Przebudowa głowicy syfonu przy ul. Bończyka w Opolu
Czas realizacji: 2016-2017r.

Zamawiający: WiK Opole
Nazwa: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Wielkopolskiej, Kujawskiej, Mazurskiej, Gdańskiej, Śląskiej, Ozimskiej bis, Małopolskiej w Opolu
Czas realizacji: 2016-2017r.